เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ถือเป็นนโยบายของเว็บไซต์ที่กำหนดขึ้น เพื่อจัดเก็บรายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ หมายเลขบัญชีธนาคาร และรายละเอียดที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตามนโยบายของเรา

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ popufabet.com ได้ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว ของสมาชิกเป็นอย่างแรก ด้วยระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐาน พร้อมเก็บข้อมูลของท่านไว้อย่างปลอดภัย

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ไว้ ทางเราจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ในระบบฐานข้อมูลของเรา โดยทุกท่านจะต้องยินยอมให้ทางเว็บไซต์ เก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลของเราเท่านั้น

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้จะถูกรวบรวมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถนำประมวลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

 • การนำข้อมูลมาใช้

ทางเว็บไซต์สามารถนำข้อมูลของท่าน มาใช้ได้ในกรณีที่เว็บไซต์ได้ทำการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการของทางเว็บไซต์ในอนาคต

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์ popufabet.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้บุคคลอื่นรับรู้ เว้นแต่ข้อมูลนั้นจะได้รับการยินยอมจากตัวท่านเองเท่านั้น

 • การจัดเก็บข้อมูล

ทางเว็บไซต์ของเรานั้นมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล รับรองได้เลยว่าไม่มีทางรั่วไหลไปยังบุคคลที่สามอย่างแน่นอน

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ข้อมูลของบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ทางเว็บไซต์จะไม่มีทางจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบอย่างเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ลงทะเบียนใช้บริการโดยเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยสามารถกระทำโดยการติดต่อผ่านช่องทาง contact@popufabet.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ อาจมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • การติดต่อ

หากท่านเกิดข้อสงสัย หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการให้บริการของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง contact@popufabet.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้นมานั้น มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

ข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทย ที่ถูกจัดทำขึ้นมาภายใต้นโยบายของทางเว็บไซต์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการกับปรับเปลี่ยนนโยบาย ที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า