เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ผู้ให้บริการ popufabet  เป็นผู้ให้บริการที่ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านเดิมพันออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2540 จดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้อง กำกับดูแลและได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจเดิมพันอย่างครบวงจร ผู้เข้าใช้บริการจึงควรอ่านรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ก่อนที่จะลงเดิมพัน หรือการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน ระหว่างผู้ให้บริการและผู้เข้าใช้บริการดังนี้

Terms and conditions

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

  1. อายุของผู้เข้าใช้บริการ : ผู้เข้าใช้บริการจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ส่วนบุคคล จำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลจริงเช่น ชื่อ – นามสกุล , หมายเลขบัญชีธนาคาร , หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ ที่เป็นข้อมูลจริงดังนั้นแล้วจึงเป็นต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ จะไม่มีการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปเผยแพร่สู่สาธารณะเด็ดขาด
  3. ธุรกรรมทางการเงิน : ผู้ให้บริการจะทำการกำหนดวิธีการการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฝากเงิน – ถอนเงิน เติมเครดิตผู้เข้าใช้บริการจะต้องทำตามกฎระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมา
  4. การยกเลิกสมาชิก : ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิก สำหรับผู้เข้าใช้บริการที่ละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ให้บริการโดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  5. การปรับปรุงข้อมูลและกฎกติกาข้อบังคับ : ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงกฎกติกาข้อบังคับได้ตลอดทุกช่วงเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบล่วงหน้า แต่จะแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์โดยตรงที่ popufabet 
  6. ทรัพย์สินทางปัญญา : ผู้ให้บริการ เป็นผู้ให้บริการที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเปิดให้บริการในวันที่ 15 มีนาคม 2540 ทำการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง จึงไม่อนุญาตให้ผู้เข้าใช้บริการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปเผยแพร่กับสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเด็ดขาด
  7. ข้อจำกัดทางการรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการใด ๆ ทั้งสิ้น
  8. การละเมิดข้อตกลง : หากพบว่าผู้เข้าใช้บริการมีการละเมิดข้อตกลงหรือทำผิดกฎระเบียบของการเข้าใช้บริการ กับผู้ให้บริการจะถูกดำเนินการทางกฎหมายทันทีแบบไม่มีเงื่อนไข
  9. การเป็นสมาชิก : ผู้ให้บริการจะถือว่าการสมัครสมาชิก เป็นการยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ในการลงเดิมพัน และเข้าใช้บริการทันทีที่มีการสมัครสมาชิกเกิดขึ้น
  10. การติดต่อสอบถาม : หากผู้เข้าใช้บริการมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการหรือข้อบังคับต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : contact@popufabet145